Historie

Sportovní střelba je v našem městě provozována ode dávna. Nejstarší dobu nám dnes už připomínají jen muzeální sbírky a název "Polabina ku ptáku" na mapě z roku 1820. Střelba ku ptáku byla střelba na dřevěný terč ptáka, při střeleckých slavnostech. Někde byly velmi okázale a bohatě dotované. Nejúspěšnější střelec získal titul "Ptačí král". Tyto slavnosti se konaly v místech dnešního nábřeží Závodu míru. V 17. a 18. století plnily střelecké spolky převážně obranné, pořádkové a reprezentační úlohy ve prospěch města. Ke konci tohoto období se spolková činnost začala diferencovat na dva proudy. Jeden proud představoval uniformované ostrostřelecké sbory, loajální vůči vrchnosti a politickému režimu. Druhý proud byl nazývan "divocí", sami se nazývali svobodní a jejich náplní byla, mimo spolkovou činnost, hlavně střelba do terče, vyvrcholením byly střelecké slavnosti. Revoluční rok 1848 ještě urychlil tento vývoj. Náš střelecký spolek byl v tomto duchu založen v roce 1858.

Dne 24.května roku 1878 vstoupil do spolku pan František Kašpar (otec ing. Kašpara - aviatika) spolu s baronem Arturem Krausem. Připomíná ho jeho dar spolku, kazeta s párem soubojových pistolí. Asi do roku 1900 stála střelnice na Vinici, někde v místech, kde dnes stojí vodojem v prostorách nemocnice. Pozemky nám tehdy darovala do věčného užívání Právovarečná pivovarská společnost.

Po druhé světové válce vybudoval SVAZARM (v prostoru vojenské plovárny) s pomocí vojáků a dotací od TMS moderní střelnici. Tehdy se klub jmenoval "Městská 1". Areál byl využíván i pro branou výchovu, svoji základnu zde měl i motocyklový akrobatický oddíl Autoklubu a vodáci. Po roce 1989 předali vojáci své prostory městu a tedy i střelnici. Městu také platíme pravidelný měsíční nájem z budovy. Spravuje ji OSOM (Odbor správy obecního majetku) prostřednictvím MRF (Městský rozvojový fond).

Naše zařízení využívají i jiné Pardubické sportovní organizace, které nemají vlastní střelnici. V současné době u nás trénuje spolek pardubických lukostřelců KENTAUR.